menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
16-04-2008

Dørmænd på vagt

At skabe sikkerhed i nattelivet er nogle gange et både udsat og udskældt job. Dørmændene har blandt mange et ry som 'gorillaer' der kan finde på at nægte fremmede adgang og lade temperamentet løbe af med sig. Men samtidig får dørmændene mange gæster til at føle sig trygge og godt tilpas i nattelivet. Og mange dørmænd samarbejder godt med politiet om håndteringen af fx voldsmænd, narkohandlere og -misbrugere.

Det er dørmændenes ansvar at vurdere hvilke gæster der skal lukkes ind og hvilke der skal afvises. Kunsten er at kunne skelne mellem gæster der kan give problemer og dem der bare er 'i højt humør'. Og hvis gemytterne alligevel koger over, skal dørmændene kunne håndtere konflikten roligt når uromagerne skal lempes ud igen. Derfor skal dørmændene råde over en bred vifte af redskaber til kommunikation - på alle konflikttrappens trin.

Dørmandsuddannelsen varer otte dage. Den skal give deltagerne de nødvendige redskaber og gerne i en form de kan genkende og anvende i deres hverdag. Uddannelsen kombinerer derfor teoretiske og praktiske aspekter af blandt andet jura, kommunikation og konflikthåndtering. Det sker fx som splitforløb hvor deltagerne afprøver det lærte i praksis. Afprøvning på skolerne i sceniske opsætninger har også vist sig at være en god læringsform.

Flere aktører ser gerne at uddannelsen i højere grad end i dag kan frasortere 'de sorte får' blandt dørmændene. Det kunne fx ske ved at styrke den test der afslutter uddannelsen, så det blev sværere at opnå autorisation som dørmand. I praksis kunne denne funktion styrkes ved at inddrage eksterne 'censorer' fx fra politiet der så også vil kunne få sagt goddag til de nye dørmænd.

Mange efterlyser supplerende efteruddannelse af dørmændene - gerne i et samspil med kolleger og restauratører. Formålet skulle være at udvikle en lokal kultur med klare instrukser, retningslinjer for samarbejdet med politiet mv.

Dørmændene kan imidlertid ikke skabe sikkerhed i nattelivet alene. Både restauratører, politi og andre relevante myndigheder må støtte dørmændene i det arbejde hvis det at være dørmand skal være et professionelt og sikkert job. Samtidig er det vigtigt at man finder veje til at begrænse 'uønskede typers' adgang til erhvervet.

Rapporten Dørmænd på vagt – Job og uddannelse
kan downloades her
eller fra Køkken-, Hotel- og Restaurantfagenes Uddannelsessekretariat.