menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
11-01-2008

At skabe det gode samarbejde - Visionsprocesser for pædagogiske TRIOer

Ledere, tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter fra pædagogiske institutioner i København mødtes på et seminar i efteråret for at styrke samarbejdet omkring godt arbejdsmiljø i organisationerne. De tre parter – det såkaldte TRIO-samarbejde – skulle på dagen opbygge fælles visioner for samarbejdet og hente inspiration fra hinandens praksis. Seminardagene blev arrangeret og gennemført af Kubix i samarbejde med den pædagogiske fagforening LFS. I alt ca. 400 medarbejdere og ledere på tværs af institutionstyper og institutionsstørrelser deltog i forløbet.

Det vigtigste princip for seminardagene var: Nøglen til det gode samarbejde findes allerede i institutionernes viden og erfaringer. Formålet var derfor gennem et dynamisk procesforløb at bringe denne viden i spil på tværs af organisatoriske niveauer og på tværs af institutionerne.

For mange af deltagerne var det nyt at opleve at en seminardag ikke nødvendigvis er ensbetydende med lange oplæg, og det overraskede derfor nogen i den grad selv at skulle trække i arbejdstøjet og blive tvunget til at agere 'ekspert' på sit felt sammen med ledere og medarbejdere fra andre institutioner. Gennem dialogøvelser, lytteøvelser, visionsarbejde, kreative opgaver med plancher og efterfølgende 'fernisering' blev ideer, ønsker, gode og dårlige samarbejdserfaringer præsenteret og debatteret. Og endelig skulle de enkelte institutioner omsætte visioner og input fra dagen til konkrete handleplaner for deres fremtidige samarbejde, for at sikre at de gode ideer blev fastholdt og forankret i de enkelte TRIOer. Nogle TRIOer blev særligt optagede af hvordan man kan sætte fokus på arbejdsmiljø på en anderledes måde – fx gennem styrkelse af fælles faglighed. Andre TRIOer havde især hentet inspiration til hvordan man kan sikre en god rollefordeling og en fast struktur for samarbejdet så det ikke løber ud i sandet i en travl hverdag. For nogen handlede visionsarbejdet primært om synliggørelse af TRIOens resultater.

Efterårsseminaret var startskud til en proces med det formål at styrke TRIOerne og deres fælles indsats for et bedre arbejdsmiljø. For at fastholde dette fokus og bringe nye input i spil følges arbejdet op på et seminar i marts måned. Her er det igen tanken at lade institutionernes egne erfaringer med TRIO komme i spil og blive spejlet – ikke mindst på baggrund af de konkrete handleplaner og initiativer som efterårsseminaret affødte.

For yderligere oplysninger kontakt Sofie Saxtoft, 3341 1702, Pernille Bottrup, 3341 1704 eller Mette Semey, 3341 1701