menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
29-10-2007

Nutidens AMU-lærer

AMU-lærere opfatter stadig undervisning som kernen i deres arbejde, men opgaverne uden for undervisningslokalet fylder efterhånden ganske meget i lærerrollen og arbejdsdagen. Langt de fleste AMU-lærere varetager i dag flere andre opgaver end den daglige undervisning. De er med i udviklingsprojekter, indgår i faglige relationer på tværs af skoler, samarbejder med virksomheder om planlægning af efteruddannelse og deltager i et bredt spektrum af både interne og eksterne kurser om alt fra it til pædagogiske og faglige emner.

Det viser rapporten Lærer med mere som Kubix har udarbejdet på baggrund af blandt andet en spørgeskemaundersøgelse og interview med 30 AMU-lærere. I rapporten slås det fast at undervisningsopgaven ikke kun omfatter det der foregår i undervisningslokalet. Den handler også om at samarbejde med virksomheder og andre skoler om at skabe relevante og attraktive efteruddannelsestilbud.

Rapporten lægger vægt på lærerjobbets mangfoldighed og peger derfor på at det er vigtigt at lærernes fremtidige efteruddannelse kan imødekomme mangfoldigheden. Standardiseret efteruddannelse er næppe vejen frem. Rapporten opstiller også fire AMU-lærerprofiler ud fra deres perspektiver på behovet for efteruddannelse: pædagogen, coachen, mesterlæreren og fagkonsulenten. Typologien er tænkt som et redskab til at reflektere over ens egen profil - eller over fordelingen i hele skolens lærergruppe.

Rapporten Lærer med mere kan downloades her.

For yderligere oplysninger kontakt Sofie Saxtoft 3341 1702, Mette Semey 3341 1701 eller Per Bruhn 3341 1705.