menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
04-09-2007

Når indførelse af lean udfordrer hidtidige kutymer og procedurer…

Lean-konceptet har vundet meget frem de senere år. Også nkt cables er i gang med at indføre lean i produktion og administration. I denne proces er det blevet synligt at den hidtidige ramme for samarbejdet mellem medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledere udfordres.

Nkt cables har en lang tradition for dialog og medarbejderinddragelse. Samarbejdet har hidtil været beskrevet i en rammeaftale hvori roller, procedurer og forventninger til samarbejdet er blevet præciseret.

Implementeringen af lean har imidlertid ført til erkendelse af at det fremtidige samspil, herunder hvilke typer af beslutninger der er brug for at tage på centralt niveau og hvilke typer af beslutninger medarbejderne fortsat kan blive inddraget i, skal nytænkes. Det er en udfordring at finde en balance mellem at standardisere, systematisere og kontrollere på den ene side og at motivere, reflektere og idéudvikle på den anden side. En udfordring som nkt cables næppe er alene om.

Kubix har i 2002-2003 været med til at udforme den forrige rammeaftale og er nu blevet bedt om at være med til at udforme det nye samarbejdsgrundlag. Det er sket på et seminar i september 07 med deltagelse af hele ledelsen og alle tillidsrepræsentanter. På seminaret blev samarbejdet mellem ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere gennemtænkt og deltagerne gik på jagt efter de gode erfaringer med samarbejdet. Seminaret førte frem til en afklaring af hvilke principielle aftaler tillidsrepræsentanter og ledelse har ansvaret for at indgå, samt hvordan samspillet mellem ledere og medarbejdere – og indbyrdes mellem medarbejderne - kan tilrettelægges i hverdagen.

I forlængelse af seminaret bad nkt cables Kubix om i samspil med en arbejdsgruppe at udforme en samarbejdsaftale om lean i seminarets ånd og udarbejde forslag til hvordan den nye aftale bedst kan implementeres i dagligdagen.

For yderligere oplysninger kontakt Bruno Clematide, 3341 1707
eller Birgit Hjermov, 3341 1708