menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
23-05-2007

Avu – mål giver uddannelsen mening

Som deltager i Almen voksenuddannelse (Avu) er det vigtigt at have et personligt mål med uddannelsen. Det motiverer og skaber engagement i undervisningen. Omvendt finder man de mindst engagerede deltagere blandt det mindretal af kursisterne der ikke ved hvad de skal bruge Avu til.

Det viser en pilotundersøgelse Kubix har gennemført for LO. Undersøgelsen tegner et billede af hvorfor beskæftigede og ledige arbejdssøgende deltager i Avu på voksenuddannelsescentrene (VUC). Den bygger på fokusgruppein-terview gennemført på VUC’er i Århus, Ringsted og Nakskov.

Undersøgelsen peger på et stort behov for en vejledningsindsats der kan hjælpe de uengagerede til at finde et fremtidigt mål med Avu.

Deltagerne udpeger det studiekvalificerende mål som det vigtigste af Avu’s tre mål. Det almendannende mål spiller en rolle for de fleste – ikke mindst for de tosprogede der her får kendskab til dansk kultur og samfundsforhold. At kvalificere sig til arbejdet optræder generelt mere som et langsigtet må-le end som noget der er aktuelt for den enkelte deltager.

Deltagerne lægger vægt på at det er lærerne der sætter rammerne for un-dervisningen. De ønsker ikke selv del i ansvaret for at tilrettelægge under-visningen.

Deltagerne er generelt glade for den vejledning som vedrører deres forløb på Avu. Mange giver imidlertid udtryk for vejlederne i højere grad skulle støtte dem i processen med at afklare deres mål - samt vejlede om de kon-krete muligheder efter Avu. Den type vejledning kan kursisterne i dag få i de regionale vejledningscentre. Men erfaringen viser at de ikke får udnyttet muligheden hvis ikke de har adgang til vejledningen på deres eget VUC.

Undersøgelsen er gennemført af Kamille Godrim Jakobsen og Per Bruhn. Den er afsluttet i januar 2007.