menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
26-04-2007

Få nydanske rengøringsassistenter på kursus

Rengøringsassistenter med en anden etnisk baggrund er underrepræsenteret på de AMU-kurser der ellers vil være relevante for dem. Det viser en undersøgelse som Kubix netop har gennemført for Serviceerhvervenes Uddannelses- sekretariat.

Der er mindst tre forklaringer på denne gruppes relativt svage brug af AMU-systemet:

  • Deltagere i AMU skal kunne dansk på et vist niveau. Det hindrer i sig selv en del nydanskere i at deltage.
  • En del rengøringsselskaber prioriterer ikke at uddanne deres medarbejdere – eller kender ikke mulighederne for at gøre det.
  • Nogle nydanskere er ikke motiverede for at uddanne sig – eller er ikke klar over mulighederne for uddannelse.

Rapporten giver en række bud på hvad der kan øge de nydanske rengøringsassistenters brug af AMU. Blandt forslagene er:

  • at udvikle nye uddannelsestilbud
  • at markedsføre uddannelsesmulighederne
  • at udvikle pædagogik og undervisningsmaterialer målrettet nydanskere
  • at øge undervisernes sproglige og kulturelle bevidsthed

For at udvikle en ny praksis på de områder som skoler og undervisere har indflydelse på, har Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat bedt Kubix om at udvikle og afprøve en række nye metoder. Det sker sammen med undervisere fra fire skoler.

Rapporten kan downloades her.