menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
14-03-2007

Lovende parløb

Nyt hæfte fra projektet Partnerskab om kompetenceudvikling
Ideen med dette hæfte er at vise hvordan partner- skaber mellem virksomheder og skoler om kompe- tenceudvikling for virksomheders ansatte kan bruges til en kvalitativt ander- ledes kompetence- udvikling for faglærte og kortuddannede.

Hæftet viser hvorfor et tæt samarbejde mellem virksomheder er vigtigt nu, hvad partnerskaber om kompetence- udvikling kan, og hvad der karakte- riserer dem.

Hæftet er illustreret med cases fra projektet Partnerskab om kompetence- udvikling. Det bygger på skolernes dialoger med partnervirksomhederne, erfaringer fra opbygning af partnerskaberne og gennemførelse af kompetenceudviklingen, samt på tidligere projekter Kubix og de deltagende skoler har været involveret i.

Erfaringerne fra projektet og andre tætte samarbejdsrelationer mellem skoler og virksomheder er så gode at vi ikke er i tvivl om at udbredelse af partnerskaber om kompetenceudvikling kan give hele efteruddannelsessystemet et løft.

I projektet der blev støttet af Den Europæiske Socialfond, deltog godt tyve virksomheder og fire skoler: AMU Nordjylland, TEC, AMU SYD og Aarhus tekniske Skole.

Per Bruhn og Bruno Clematide: Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Marts 2007. Udgivet af Aarhus Tekniske Skole. Hæftet kan downloades her.

Se artiklen: Partnerskab udfordrer AMU-skolernes indre liv i Kubix.nyt #1.07.

Se i øvrigt om partnerskabsprojektet på Socialfondens hjemmeside.

Erfaringerne fra projektet er blevet præsenteret på en konference 15. marts.
Se invitationen her
.