menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
20-02-2007

Fra ydre relationer til indre linier

Nyt hæfte fra projektet 'Partnerskab om kompetenceudvikling'
Tætte partnerskaber mellem virksomheder og AMU-skoler kan i fremtiden blive en vigtig vej til at gøre kompetenceudvikling strategisk relevant for virksomhederne og nærværende for dens medarbejdere. Men metoden stiller store krav til begge parter. Et nyt temahæfte zoomer ind på hvordan skolen bedst kan organisere sig hvis den for alvor vil være partner. Hæftet er skrevet af Kubix som led i det EU-støttede projekt Partnerskab om kompetenceudvikling.
Hæftet sætter blandt andet fokus på hvordan skolernes nuværende rammevilkår, arbejdsformer og daglige praksis stemmer overens med de krav der stilles til at arbejde med partnerskaber og praksisnær kompetenceudvikling. Blandt de temaer der behandles, er organisationskultur, videndeling og incitamenter samt modeller for organisering.

Hæftet giver konkrete eksempler på hvordan de fire deltagende skoler har håndteret disse udfordringer og arbejdet med deres interne organisering. Det bygger på analyser af læringsrum på de fire skoler samt på en lang række diskussioner i projektet – på skolerne, i projekt-/tovholdergruppen, på aktørseminarer, ledelsesseminarer, direktør- og bestyrelsesmøder o.l. Hæftet henvender sig først og fremmest til skoler, faglige organisationer og konsulenter som kan være aktører i lignende udviklingsforløb.

Pernille Bottrup og Elin Jørgensen: Fra ydre relationer til indre linier. Organisering af partnerskabsarbejdet internt på skolen. December 2006. Udgivet af Aarhus Tekniske Skole. Hæftet kan downloades her.

Se artiklen: Partnerskab udfordrer AMU-skolernes indre liv i Kubix.nyt #1.07.

Se i øvrigt om partnerskabsprojektet på Socialfondens hjemmeside.

Erfaringerne fra projektet er blevet præsenteret på en konference 15. marts.
Se invitationen her
.