menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
27-11-2006

Praksisnær uddannelse inden for ældreplejen

Uddannelse skal kobles tydeligt til deltagernes hverdag så de kan se meningen med at uddanne sig. Det er hensigten bag begrebet praksisnær kompetenceudvikling som præger arbejdet inden for AMU-systemet i disse år. Tre social- og sundhedsskoler har i samarbejde med Kubix afdækket og udviklet metoder til at styrke samspillet mellem undervisning og dagligt arbejde.

To af skolerne har beskæftiget sig med hvordan deltagernes arbejdserfaringer kan inddrages og aktivt bearbejdes i undervisningen. Målet har både været at skabe en relevant undervisning og at understøtte at det lærte kan anvendes i praksis efter endt uddannelse. De har bl.a. arbejdet med følgende:

  • etablering af makkerpar som kan støtte hinanden undervejs og efter gennemført uddannelse
  • styrkelse af deltageres evne til refleksion over egen praksis – i undervisning og hverdag
  • individuelle handle-/udviklingsplaner som redskab for læring
  • etablering af fælles planlægningsgruppe med arbejdspladser som har fungeret under hele forløbet

Den tredje skole har særligt fokuseret på den transfer/transformationsproces som skal ske for at deltagere kan bruge det de lærer på skolen, i arbejdet. Projektet samler op på dels teorier, dels praktiske erfaringer med transformation.

Projekterne er finansieret af den tværgående udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne (TUP). Kubix har fungeret som sparringspartner for skolerne og leveret fagligt input til deres arbejde, herunder et teoretisk baseret notat om transfer/transformation.

Rapporten om transformation kan hentes på Danmarks undervisningsportal.

Rapporten 'At skabe læreprocesser i praksis' kan downloades her.