menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
18-09-2006

Jobudvikling på serviceassistentuddannelsen

Serviceassistentuddannelsen der blev oprettet i 1998, giver kompetencer til at varetage bredere jobfunktioner end bare rengøring, fx kontorsupport og køkkenfunktioner. For assistenterne kan bredere job give større variation, faglige udviklingsmuligheder og statusløft. For arbejdspladserne kan det bl.a. øge fleksibiliteten, aflaste det øvrige personale og sikre en bedre ressourceudnyttelse. Dertil kommer mindre nedslidning, sygefravær og personaleomsætning. Alligevel er der stadig mange faglærte serviceassistenter der havner i snævre rengøringsjob.

Kubix har for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat udarbejdet et idékatalog til hvordan uddannelsen kan være med til at skabe bredere job for assistenterne. Tanken er ikke at sætte 'jobudvikling' på skemaet som et enkeltstående fag, men at lade temaet gå som en rød tråd gennem hele uddannelsen. Kataloget rummer konkrete øvelser, forløb og opgaver som fx kan anvendes i fag som kommunikation, it og dansk. Samtidig rummer det en række forslag til hvordan jobudvikling kan indgå som et perspektiv i planlægning og evaluering af praktikperioder.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet sammen med fire undervisere fra to erhvervsskoler, afprøvet på uddannelsen og revideret ud fra de opnåede erfaringer. Det blev præsenteret på en faglærerkonference i Kolding i slutningen af august.

Ida Bering og Birgit Hjermov: Progression i serviceassistentuddannelsen - hvordan? Idékatalog til undervisere. Udarbejdet for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat. Kubix, maj 2006.

Progression i serviceassistentuddannelsen – hvordan?
Kataloget kan downloades fra SUSs hjemmeside.