menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
18-08-2006

Hvordan beskriver man ingeniørers kompetencer?

Ingeniøruddannelserne skal sætte fokus på både de faglige og personlige kompetencer hvis de studerende senere skal fungere på fremtidens arbejdsmarked. Men det krav rejser samtidig en række nye udfordringer for uddannelserne. Blandt dem er spørgsmål som:

  • Hvordan kan personlige kompetencer som fx kreativitet og samarbejde beskrives så det kan bruges til at planlægge undervisningen og så kompetencerne kan bedømmes?
  • Hvordan kan man beskrive progressionen i de personlige kompetencer gennem uddannelsen så det fx fremgår hvordan de studerende er bedre til at samarbejde efter fjerde semester?
  • Hvordan bedømmer man de personlige kompetencer? Skal de studerende kunne få 13 i samarbejde - eller dumpe hvis de ikke er tilstrækkelig gode til at kommunikere?

For at lette arbejdet med disse spørgsmål har Kubix været med til at udvikle en refleksionsmodel til uddannelsesplanlæggere og undervisere på ingeniøruddannelserne. Modellen rummer overvejelser over hvordan såvel faglige som personlige kompetencer kan beskrives, hvordan man kan tydeliggøre progression i kompetencer og hvordan de kan bedømmes.

Modellen er udviklet i samarbejde med forskere fra DTU og DPU og undervisere fra diplomingeniøruddannelserne. Projektet er bestilt af Ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk der i løbet af eftersommeren udgiver en rapport som beskriver modellen.