menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
30-12-2004

Husassistent – et job i forandring

Rengøring og vask på plejecentre stiller stigende krav til de husassistenter der udfører opgaverne. De skal håndtere dilemmaer, krav om forandringer og fysiske og psykiske belastninger. Det kræver både kompetence- og arbejdspladsudvikling at kunne holde til – og fastholde - arbejdet som husassistent. Derfor har FOA gennemført et socialfondsprojekt på tre plejecentre. Kubix har været proceskonsulenter på og evalueret projektet. Det har fokuseret på at klæde husassistenterne på til et job i forandring og at give dem redskaber til at søge indflydelse på hvordan deres job udvikler sig. Projektet har kombineret kurser, læring på arbejdspladsen og jobudvikling.

I projektet er der desuden udviklet og afprøvet en række metoder til at afklare deltagernes individuelle og fælles ønsker til arbejdspladsudvikling og uddannelsesbehov.

Erfaringerne er beskrevet i rapporten: Husassistent – et job i forandring, som kan rekvireres hos FOA, tlf. 4697 2512.