menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
08-06-2006

Seniorers kompetencer

Hidtil har den hjemlige debat om seniorer på arbejdsmarkedet især handlet om det personalepolitiske område. Fokus har fx været på fleksible ordninger som kan sikre at seniorer bliver længere tid på arbejdsmarkedet. Der har været mindre opmærksomhed på de særlige kompetencer som ældre, rutinerede medarbejdere kan tilføre virksomhederne.

Kubix og 3F har sammen med tillidsrepræsentanter, ledere og medarbejdere fra fem danske virksomheder gennemført et analyse- og udviklingsprojektet om fastholdelse af beskæftigede, ikke-faglærte seniorer gennem synliggørelse af "tavs viden" og skjulte kompetencer. Projektet er finansieret af Beskæftigelsesministeriets seniorpulje.

En række metoder til at synliggøre seniorers kompetencer er formidlet i hæftet "Synlige kompetencer - seniorkompetencer" der henvender sig til tillidsrepræsentanter. De kan spille en nøglerolle når det handler om at synliggøre og fremme brugen af seniorers kompetencer - fx ved at sikre gode rammer for oplæring og seniorpolitik.

Birgit Hjermov og Elin Jørgensen:
Synlige kompetencer - seniorkompetencer, Kubix, 2006.

Værktøjer til synliggørelse af seniorers kompetencer, Kubix 2006. http://www.kubix.dk/seniorer/