menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
03-03-2006

Mellem håndværk og service – fremtidige uddannelsesbehov inden for ejendomsservice

Arbejdet som ejendomsservicemedarbejder er præget af store ændringer - både hvad angår indhold og organisering. I dag omfatter det en kombination af håndværksmæssige og serviceprægede opgaver. Samtidig fylder sociale opgaver i forhold til beboere og brugere stadig mere. Det stiller krav om viden og kompetencer til at omgås mange forskellige grupper. Det viser en undersøgelse af udviklingstendenser og fremtidige uddannelsesbehov inden for ejendomsservice, som Kubix har gennemført for Servicebranchens UddannelsesSekretariat (SUS). Resultaterne peger bl.a. i retning af at AMU-uddannelserne vil få en ny rolle på området. Dels som overbygning for de faglærte ejendomsserviceteknikere, dels som grund- og efteruddannelse af de ikke-faglærte. Udviklingen af nye uddannelsesmål må samtænkes med de eksisterende EUD-enkeltfag. De kan med fordel tilrettelægges sådan at de sammen med erhvervsuddannelserne giver mulighed for en vis niveaudeling og progression. På nogle områder er der brug for helt nye uddannelsesmål fordi jobindholdet ændrer sig. Bl.a. er der behov for at give ejendomsservicemedarbejdere bedre forudsætninger for at tackle problemer med forskellige beboer- og brugergrupper - fx ved at udvikle kompetencer i konflikthåndtering, kulturforståelse og sprog (fx "boligtyrkisk"). Også netværksopbyggende kompetencer vil være væsentlige for en del af ejendomsservicemedarbejderne. Endelig bør de sociale og serviceprægede opgaver synliggøres i uddannelsessystemet, ligesom ejendomsservicemedarbejderne med fordel kan klædes på til at overveje kvalitet og prioritering af de forskellige typer af arbejdsopgaver. Per Bruhn og Ida Bering: Mellem håndværk og service - fremtidige uddannelsesbehov inden for ejendomsservice. Notatet kan hentes fra SUS hjemmeside .