menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
18-01-2006

Samspil om kompetenceudvikling

I dette 36-siders lange hæfte formidles nogle af resultaterne fra Learning Lab Denmarks forskningskonsortium ' Læring i arbejdslivet ', der i perioden 2001 - 2004 undersøgte læreprocesser og kompetenceudvikling i arbejdslivet med særligt henblik på de kortuddannede voksne.

Konsortiet har både beskæftiget sig med de læreprocesser der foregår på arbejdspladsen og med skolebaseret læring, samt ikke mindst med samspillet mellem disse. Det er også dette samspil der er omdrejningspunktet for dette hæfte. Vi ser nærmere på hvilke problemstillinger der særligt presser sig på i samspillet, hvordan de kommer til udtryk og hvordan man kan arbejde med dem.

Hæftet henvender sig til uddannelsesansvarlige på arbejdspladser samt til lærere, konsulenter og ledere i voksenuddannelsessystemet. Og til andre der er interesserede i og arbejder med læring i arbejdslivet.

Hæftet er bygget op i en række temaer der kan læses uafhængigt af hinanden.

  • 'Landskabet for samspil' som handler om forskellige læringsarenaer og læringsformer.
  • 'God praksis for samspil – en case' som beskriver et længere forløb hvor virksomhed og skole spiller sammen om kompetenceudvikling på både kortere og længere sigt.
  • 'Læringsmiljøets betydning i praksis' stiller skarpt på organisatoriske, tekniske, politiske, sociale og kulturelle forhold der har betydning for læremulighederne på arbejdspladsen.
  • I 'Nye rum i samspillet' beskriver vi hvordan et eksperimentarium kan være med til at tænke undervisning og arbejde sammen på en ny måde.
  • 'Transformation – at kunne bruge det man lærer' handler om den altafgørende læreproces der skal til for at deltagere i eksterne kurser formår at omforme læringen på kurserne til ny arbejdspraksis.
  • 'Fra kunde-leverandørforhold til partnerskaber' beskriver hvordan skole og virksomhed kan udvikle deres indbyrdes relationer for i fællesskab at bidrage til kompetenceløft
Hæftet kan købes ved at sende en e-mail til bogsalg@dpu.dk. Prisen er 50,- kr pr. eksemplar plus forsendelse og 30,- kr. ved bestilling af mere end 20 eksemplarer. Hæftet kan også downloades som pdf-fil.