menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
18-10-2005

Udvikling i hverdagen – et kursus for tillidsvalgte

Det bliver stadig vigtigere for både medarbejdere og virksomheder at udvikle deres kompetencer. De daglige opgaver og rammerne for at løse dem ændrer sig løbende på grund af fx fusioner, ny teknologi eller nye forventninger fra kunderne. Det stiller nye krav til medarbejderne, og det sætter ekstra fokus på spørgsmålene: Hvordan kan man udvikle den enkeltes kompetencer, og hvordan kan man organisere arbejdet bedre?

Kubix har netop gennemført et kursus om kompetenceudvikling for tillidsvalgte fra Finansforbundet. Kurset har taget afsæt i de udfordringer med kompetenceudvikling som deltagerne står i her og nu. De har arbejdet med temaet ud fra såvel virksomheders, arbejdsgruppers og medarbejderes perspektiv. Blandt andet har de analyseret og diskuteret:
Hvilke forhold på deres arbejdspladser der er gunstige for læring og hvilke der hæmmer – herunder hvad der motiverer deres kolleger for læring. Hvilke udfordringer for læring og medindflydelse som følger med forskellige typer af ledelsesstrategier.

Deltagerne har fået sat deres erfaringer ind i en teoretisk ramme og har haft lejlighed til at afprøve relevante værktøjer og metoder. Efter kurset er de tillidsvalgte bedre rustede til at give kolleger og ledelse en kvalificeret sparring når kompetenceudvikling kommer på dagsordenen.

Ida Bering, 3341 1702 og Birgit Hjermov, 33411708