menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
15-09-2005

Diplom til tillidsvalgte

Den offentlige sektor er i disse år under hastig forandring. Og nye ledelsesformer, effektiviseringskrav og hyppige omstruktureringer indebærer at de tillidsvalgte skal forholde sig til nye krav, nye arbejdsområder og nye temaer.
Fagbevægelsens KompetenceCenter, FKC, iværksatte derfor i 2002 en diplomuddannelse for erfarne tillidsvalgte i den offentlige sektor. Kubix har evalueret det første hold – med særligt fokus på det udbytte deltagerne og deres arbejdspladser har fået af forløbet.

Evalueringen viser at uddannelsen har givet deltagerne nye kompetencer som gør dem i stand til at give ledelsen mere kvalificeret med- og modspil. Samtidig har de fået glæde af forløbet som privatpersoner og medarbejdere. Evalueringen anbefaler at uddannelsen fremover sigter mere på at udvikle deltagernes fagpolitiske handlekompetencer og giver konkrete forslag til hvordan det kan foregå.

Ida Bering, Per Bruhn, Birgit Hjermov: Diplom til tillidsvalgte. En evaluering af diplomuddannelsen for tillidsrepræsentanter i den offentlige sektor.

Rapporten kan downloades på FKC’s hjemmeside www.kompetence.dk.