menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
23-06-2005

Fra uddannelsesleverandør til kompetencepartner

Århus Tekniske Skole, AMU Syd, AMU Nordjylland og TEC (Teknisk Erhvervsskole Center) vil ikke nøjes med at være leverandører af uddannelse. De søsætter nu et ambitiøst projekt der skal gøre dem til faste partnere i virksomhedernes arbejde med kompetenceudvikling.

Projektet omfatter udvikling og afprøvning af nye former for samarbejde - fra bistand med virksomhedsintern læring til konkretisering af praksisnær kompetenceudvikling inden for de formelle arbejdsmarkedsuddannelser. Samtidig lægger skolerne op til en intern omstillingsproces der skal geare deres egen organisation til det nye samspil.

Skolerne har bedt Kubix bistå i processen. Kubix rolle bliver at analysere skolernes læringsrum og være sparringspartner i den efterfølgende interne organisationsudvikling. Derudover skal Kubix deltage i tværgående metodeudvikling, være sparringspartner i forhold til udvikling af selve partnerskabet og stå for formidling af projekterfaringer.

Projektet er støttet af Socialfonden.