menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
08-04-2005

Et sundt arbejdsliv

12 arbejdspladser på social- og sundhedsområdet har gennem tre år arbejdet med at udvikle deres psykosociale arbejdsmiljø ud fra en værdsættende tilgang. Kernen i tilgangen er at fokusere på det der fungerer, frem for fejl og utilstrækkeligheder, og på fremtidsønsker frem for eksisterende problemer.

Ledere og medarbejdere i alle faggrupper har søgt at forene udvikling i arbejdet med udvikling af kvaliteten i institutionernes ydelser. Redskaberne har bl.a. været værdsættende samtaler på tværs af faggrupper og systematisk afsøgning, opsamling og videreformidling af gode historier om hverdagen på arbejdspladsen.

Projektet er iværksat af Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed med konsulentstøtte fra Harbohus. Kubix har evalueret projektet og bl.a. analyseret den udvikling og de læreprocesser der er skabt på arbejdspladserne.
Ida Bering og Elin Jørgensen:
Fra små glæder til store forandringer. Evaluering af Projekt et sundt arbejdsliv.

Rapporten kan downloades fra projektets hjemmeside.