menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
05-08-2015

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

SOSU FVH ønsker at styrke skolens primære kerneopgave ved at udvikle innovative former for læringsarbejde i teams, med fokus på dels kollektiv forberedelse og sparring, dels orienteringen mod skolens fælles pædagogiske model. Denne målsætning om intern kompetenceudvikling er i tråd med skolens kompetencestrategi om at sikre, at medarbejderne og organisationen såvel fagligt som pædagogisk er på forkant med udviklingen.

Fokus i projektet vil være på kommunikationen i fællesskabet for at forbedre mødekvaliteten, fremme skabelsen af innovation og planlægge effektive møder.

Kubix faciliterer et startseminar og ikke mindst udviklingsmøder i de enkelte teams.

 

20-01-2014

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

I Schweiz gennemfører knap to tredjedele af en ungdomsårgang en erhvervsuddannelse – i Danmark er det knap 20%. Det er så at sige hovedvejen fra folkeskolen til arbejdsmarkedet. Samtidigt har der i snart 20 år været en mulighed for, at de unge samtidigt med svendebrevet får sig en gymnasial eksamen – en vigtig inspirationskilde til EUX i Danmark. Erhvervsuddannelserne har høj prestige, og der er et stærkt fælles commitment mellem virksomheder, myndigheder, arbejdsmarkedets parter og erhvervsskolerne.

Siden Kubix publicerede rapporten ’Robuste erhvervsuddannelser – inspirationer udefra’, har vi fået mange nysgerrige henvendelser, om hvordan det dog kunne lade sig gøre, at erhvervsuddannelserne kunne spille en så afgørende rolle i et af verdens mest konkurrencedygtige lande. Robuste erhvervsuddannelser – inspirationer udefra Rapport

Erhvervsuddannelser i Schweiz Se mere

Denne nysgerrighed har blandt ført til, at Bruno Clematide har arrangeret guidede ture for bestyrelserne på TEC, AARHUS TECH og Tech College Aalborg, direktørerne for erhvervsskolerne i Nordjylland og i Region Hovedstaden, samt DI og UU Syd.

De seneste ture har skabt særlig opmærksomhed på, at grundstenen for erhvervsuddannelsernes succes i Schweiz allerede bliver lagt i folkeskolen, hvor klasselærer og erhvervsvejledere systematisk og individuelt forbereder eleverne på valg af erhvervsuddannelse.

Her kan du se en video, hvor Bruno Clematide introducerer til det schweiziske erhvervsuddannelsessystem: Se video.

Berlingske har været med på en af turene, se artiklen her.

 

15-04-2013

 

15-03-2013

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

Hvordan kan lærernes pædagogiske kompetencer udvikles i praksis? Hvordan kobles lærernes nødvendige og løbende kompetenceudvikling sammen med lokale behov for løsning af et problem eller en udfordring, således at lærerne udvikler nye ideer til praksisudvikling? Hvordan sikre, at lærerne får lejlighed til at bruge det, de lærer, eksempelvis på et netbaseret efter- og videreuddannelseskursus? Hvordan opøve og fremme lærernes lyst til at eksperimentere mere med undervisningen alene og sammen med kollegaerne? Hvordan sikre høj tranferværdi af det, lærerne lærer på eksempelvis et netbaseret kursus eller via vejledning? Det er nogle af de spørgsmål, som deltagerne i projektet ’Lærerkompetencer i praksis-hvordan?’ forsøger at udvikle svar på.

Bruno Clematide blev inviteret til at give inspiration til projektet med et oplæg om, hvordan man kan skabe transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis.

Se video med oplægget her.

 

15-03-2013