menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
DIREKTØR

Bruno Clematide

KONSULENT

Anja Bruun Kristensen

Elina Lundberg

NN

NN

SPROG OG ØKONOMI

Lene Lundberg

STUDENTER

NN

NN

Konsulent: Elina Lundberg

Email: el@kubix.dk

Telefon: 3341 1702 / 7170 1104

Jeg arbejder som konsulent i Kubix med opgaver lige fra forskning, analyser og evaluering. Mine arbejdsområder omhandler fx inklusion, strategier til at operationalisere inklusion på og videnopbygning. Opgaverne retter sig fx mod sårbare børn og unge – på kanten af uddannelseslivet, og senest om tilskadekomne PTSD ramte soldater og veteraner – på kanten af livet, sociale netværk og samfundsborger-livet.

Wounded veterans - VeteranHaven

Min samfunds- og kulturfaglige baggrund fra antropologi tegner både den måde jeg arbejder på og samarbejder på. Det er en deltagerbaseret feltarbejdsmetodik, der aldrig er top-down. Det gælder derimod, at det altid er de berørte sårbare og \'deres\' professionelle fagpersoner, som skal udføre og løfte en ny policy/opgave, der skal medvirke i de forløb, hvor idealer omskabes til praktisk anvendelige metoder og konkrete hverdagsværktøjer. Det er sådanne forløb, jeg beskæftiger mig med at organisere, følge til dørs og evaluere.

Jeg har tidligere arbejdet med inklusion i mentorprojekter, og har beskæftiget mig med forskellige indsatser for udsatte børn og unge i folkeskole, efterskole og højskole – primært implementeringsmetodiske forløb, vejledningsstrategier, evalueringsanalyser og metoder til unges motivation. I mit Ph.d. forskningsprojekt om livet med blindhed - blev udover inklusionsfordele også inklusionsdilemmaer for såvel børn, unge og voksne som professionelt personale inddraget.

Jeg er uddannet antropolog og PhD fra Københavns Universitet.