menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
DIREKTØR

Bruno Clematide

KONSULENT

Anja Bruun Kristensen

Elina Lundberg

NN

NN

SPROG OG ØKONOMI

Lene Lundberg

STUDENTER

NN

NN

Konsulent: Anja Bruun Kristensen

Email: abk@kubix.dk

Telefon: 33 41 17 04

Jeg er konsulent i Kubix og arbejder med kvalifikationsanalyser og evalueringer på uddannelses- og arbejdsmiljøområdet. I disse opgaver gennemfører jeg kvalitative interview med ledelse og medarbejdere, observationer, workshops o.l. og sætter mig selvfølgelig ind i den litteratur, der er relevant i forhold til den enkelte undersøgelse.

Jeg er uddannet cand.soc. fra Roskilde Universitet. I mit speciale har jeg beskæftiget mig med bæredygtig sundhedsfremme på arbejdspladsen og har undersøgt spændingsfeltet mellem styring og medarbejderdeltagelse.