menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
DIREKTØR

Bruno Clematide

KONSULENT

Anja Bruun Kristensen

Elina Lundberg

NN

NN

SPROG OG ØKONOMI

Lene Lundberg

STUDENTER

NN

NN

Direktør: Bruno Clematide

Email: bc@kubix.dk

Telefon: 3341 1707 / 4010 1711

Jeg har været med til at grundlægge Kubix, er direktør og arbejder samtidig som konsulent. Jeg har i en lang årrække arbejdet med udvikling og læring i arbejdslivet, kvalifikationsanalyser, udvikling af de erhvervsrettede uddannelser, udvikling af arbejdsorganiseringen i virksomheder og især med samspillet mellem virksomhedsintern læring og offentlig efteruddannelse.

I Kubix lægger vi vægt på at udviklingsprojekter bygger på en stærk medarbejderinvolvering og på dialoger mellem medarbejdere og ledelse. Det er derfor vigtigt for mig, at de forskellige perspektiver som forskellige medarbejdergrupper og ledere kan have, bliver anerkendt og bragt i spil.

På uddannelsesfronten er vi overbeviste om, at udviklingen af nye uddannelser, ajourføringen af eksisterende uddannelser og begravelsen af forældede uddannelser, må tage afsæt i bevægelser i arbejdslivet. Derfor analyserer vi først og fremmest arbejdet og ikke uddannelser, når vi leverer grundlag for fornyelsen af de erhvervsrettede uddannelser.

Jeg er uddannet lic.phil i sociologi. Jeg synes, det er vigtigt at have løbende kontakt med relevante forskningsmiljøer på vores arbejdsfelter og har blandt andet været medlem af forskningskonsortiet Workplace Learning i regi af Learning Lab Denmark, og jeg er derfor også censor på en række uddannelser.